prediktion

(prediction, även: branch prediction, på svenska hopprediktion) – funktion som i processorer förutser vilken av två som blir nästa instruktion vid en villkorlig hoppinstruktion. Processorn läser då in den mest sannolika följande instruktionen redan innan den föregående instruktionen är färdigbearbetad. Detta sparar tid, förutsatt att processorn väljer rätt gren. När processorn bearbetar ett stort antal likartade instruktioner kan den spara mycket tid med hopprediktion. När processorn gissar fel blir det förstås merarbete. Hopprediktion används i de flesta processorer. – Jämför med predikation, som är något annat.

[processorer] [programkörning] [ändrad 15 maj 2018]