predikation

(predicationbranch predication) – i programmering: beräkning i förväg av de två alternativa resultaten av en villkorlig hoppinstruktion. Resultaten från båda grenarna sparas. När programmet kommer till hoppinstruktionen har det räknat ut vilken gren som ska väljas. Då kan rätt värde användas som indata omedelbart. Det andra värdet kastas bort. – Observera att predikation inte är samma sak som prediktion.

[programmering] [ändrad 11 september 2019]

Dagens ord: 2020-10-16