preemption

rekvirering, preemption, även: konfiskering – åtgärden att avbryta en pågående uppgift till förmån för en annan, men med avsikt att låta den avbrutna uppgiften fortsätta senare. – Detta görs av operativsystemet. Den avbrutna uppgiften berövas tillfälligt tillgång till de resurser den behöver och måste därför vänta, därav den svenska termen rekvirering (som när militären i krig rekvirerar byggnader och fordon med avsikt att lämna tillbaka dem senare). – Jäm­för med avbrott, interrupt. – Skillnaden mellan avbrott och rekvirering är att avbrott görs för att en brådskande, men oftast inte tidskrävande, uppgift inte ska behöva vänta på en mindre brådskande, men tids­krävande uppgift. Avbrott används i alla slags datorer, även sådana som bara kan köra ett program åt gången. Rekvirering används däremot oftast för att flera likvärdiga processer (flera applikationer) ska kunna köras samtidigt utan att någon av dem lägger beslag på alla datorns resurser. Man talar om processbyte (context switch). Rekvirering är en nödvändig­het vid multikörning. – Termen konfiskering, som används ibland i denna betydelse, är mindre lämplig, eftersom konfiskering innebär att man tar något utan att ha för avsikt att lämna tillbaka det. – För preemptive multitasking, se operativsystemstyrd multikörning. (I andra sammanhang kan engelska preemption betyda förköpsrätt, hembud.)

[programkörning] [ändrad 15 december 2020]