operativsystemstyrd multikörning

(preemptive multitasking) – multikörning där operativsystemet bestämmer när och hur länge varje aktivt program får disponera processorn. Fördelen, jämfört med programstyrd multikörning, är att en process som aldrig blir klar (som hamnat i en slinga) inte låser datorn: operativsystemet kan avbryta programmet utan att man behöver stänga av datorn (som i programstyrd multikörning, cooperative multitasking). Alla nyare operativsystem för persondatorer har operativsystemstyrd multikörning.