operativsystemstyrd multikörning

(preemptive multitasking) – multikörning där operativsystemet bestämmer när och hur länge varje aktivt program får disponera processorn. Fördelen, jämfört med programstyrd multikörning, är att en process som aldrig blir klar (som hamnat i en slinga eller som tycks pågå i all evighet) inte låser datorn: operativsystemet kan avbryta programexekveringen utan att man behöver stänga av datorn (som i programstyrd multikörning, cooperative multitasking). Alla nyare operativsystem för persondatorer har operativsystemstyrd multikörning.

[programkörning] [ändrad 19 juni 2020]