pretty-printing

  1. – se indenterad utskrift;
  2. – skönutskrift – särskild typografisk formgivning av matematiska formler, kemiska formler och annat i syfte att göra dem mer tilltalande och / eller mer överskådliga (jämfört med vad som är möjligt i vanliga ordbehandlingsprogram) – Läs också om TeX.

[typografi] [ändrad 11 januari 2021]