indentering

uppställning av text med indrag (indent). – Indrag innebär att början av en rad står till höger om början på raden ovanför (alltså längre in). – Indentering används för att göra textens struktur tydligare. Ibland, särskilt i programkod, blir indraget först längre för varje ny rad tills indraget börjar minska och successivt återgår till textmassans vänsterkant. Detta kan vara nästlat. Det motsvarar hur man använder parenteser inuti parenteser, men är överskådligare. – Inden­te­ring förekommer ofta i programkod, listor och innehållsförteckningar. – På engelska: indentation. Att göra indenterade utskrifter kallas på engelska också för pretty‑printing.

[typografi] [ändrad 27 januari 2023]