privilegium

(privilege) – rätt att komma åt och använda resurser som inte är tillgängliga för alla i ett it-system. Skillnaden mellan privilegium och behörighet är att termen privilegium ofta används om behörighet som inte alla användare har. Äldre operativsystem för persondatorer (Mac OS†, MS‑DOS) fungerade utan behörighet och privilegier: användaren behövde inte logga in, och kunde göra vad som helst, inklusive att radera hårddisken. – I it-system finns det ett stort antal privilegier som för enkelhetens skull brukar grupperas i ett antal nivåer. Administratören har alla privilegier och har möjlighet att tilldela privilegier till användare och processer, liksom att dra in dem. – Ordet behörighet används ofta som synonym till privilegium.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 25 juni 2020]