proof

  1. bevis, test – som i ett antal uttryck som börjar med ”proof of…”;
  2. säker, tät – som i waterproof, tamperproof;
  3. avdrag, korrektur –– utskrift av text som, om det behövs, ska rättas innan den publiceras. Strikt talat är avdrag en ut­skrift eller tryckning som görs för att man sedan ska kunna läsa korrektur, alltså leta efter fel som ska rättas före publicering. Avdraget kallas i strikt typografiskt språkbruk inte för korrekt­ur förrän korrektur­läsaren har gått igenom det och markerat eventuella fel. Men ofta kallas även av­draget för korrektur. – Av­drag används också för kontroll av bild­kvalitet, i synnerhet färg. – –Soft proof är korrektur på bildskärm (egentligen ”avdrag på bild­skärm”, men det uttrycket är oanvändbart). I stället för att göra avdrag visar man sidorna på nog­grant kalibrerade bild­skärmar. Ut­trycket används mest när man talar om korrektur av färger och grafik, efter­som färg­åter­givningen på bild­skärm kan skilja sig från den som kommer på papper, vilket inte är önskvärt. –– Remote proof är distanskorrektur: kunden läser korrektur på bild­skärm långt från tryckeriet.

[bildskärmar] [språktips] [typografi] [ändrad 5 november 2017]