PS/2

Personal System/2 – IBM:s upp­följare till IBM PC, lanserad 1987. Be­teckningen PS/2 hör förstås ihop med operativ­systemet OS/2. På grund av önske­mål från kunderna började IBM att erbjuda PS/2 med Windows, vilket snabbt blev helt dominerande. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS/2 den då nya Micro Channel-bussen. IBM åter­gick i slutet av 1990-talet till produkt­namnet Personal Computer, PC.