OS/2

Operating System, version 2 – ett operativ­system från IBM för persondatorer, lanserat 1987, ner­lagt 2005. – OS/2 utvecklades från början av Micro­soft på uppdrag av IBM. Det skulle bli efter­följaren till PC‑DOS och skulle lanseras med person­datorn PS/2†. Efter brytning med Micro­soft tog IBM över utvecklingen av OS/2, som trots obe­stridliga kvaliteter blev ut­konkurrerat av Windows. Det slog aldrig igenom på person­datorer, utan an­vändes som serveroperativsystem. Version 3 av OS/2 kallades för Warp. – IBM lade ner OS/2 i december 2005, se pressmeddelande (arkiverat). – Läs mer om OS/2 i Wikipedia och i artikeln Half an operating system: the triumph and tragedy of OS/2 (länk).

[förkortningar på O] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 6 maj 2020]