PSI-direktivet

ett EU‑direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjligheten att köpa stora datamängder för att an­vända dem i kommersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen. – På engelska: Directive on the re‑use of public sector information. 

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 20 september 2020]