pulserande zombie

dator som utan ägarens vet­skap används för sabotage mot andra datorer. – Sabotagen görs ofta med långa ­inter­vall för att de ska bli svårare att spåra, därav ordet pulserande. Den infekterade datorn kallas för zombie. – Pulserande zombier brukar an­­vändas för en smygande form av sabo­tage som kallas för försvagningsattack (degradation-of-service attack). Det är en mindre intensiv form av överbelastningsattack. Personen bakom an­­greppet smusslar först in smyg­­program i ett stort antal datorer. (Ob­ser­vera att det är de drabbade datorerna som kallas för pul­se­rande zombier.) De skadliga programmen kallas för trojanska hästar (Trojan horses, oftast bara Trojans). De fjärr­­styrs genom ett botnät. Dessa program sänder med oregel­bundna inter­­vall skurar av anrop till offrets webb­­server. An­ropen är försedda med avsiktliga fel som gör att webb­­servern behöver lång tid för att hantera dem – till exempel kan webb­­servern vänta på att den anropande datorn ska sända ytter­li­gare in­forma­tion, som aldrig kommer. Resul­tatet vid en försvagningsattack blir att webb­­servern fungerar lång­­samt och krånglar. Eftersom webb­­servern inte kraschar helt (som vid en överbelastningsattack) kan det ta tid innan någon upp­­täcker sabotaget. En dator kan fungera som pul­se­rande zombie lång tid utan att ägaren märker något. Den verkliga upphovspersonen bakom sabo­taget be­höver inte delta i attackerna, och är därför svår att spåra. – På engelska: pulsing zombie.

[skadeprogram] [ändrad 7 juli 2019]

Dagens ord: 2014-10-16