pulserande zombie

(pulsing zombie) –– dator som utan ägarens vet­skap används för sabotage mot andra datorer. Sabotagen görs ofta med långa ­inter­vall för att de ska bli svårare att spåra, därav ordet pulserande. Den infekterade datorn kallas för zombie. – Pul­se­rande zombier brukar an­­vändas för en smygande form av sabo­tage som kallas för för­­svag­nings­­attack (degradation-of-service attack). Det är en mindre intensiv form av över­­be­last­nings­attack. Personen bakom an­­greppet smusslar först in smyg­­program i ett stort antal datorer. (Ob­ser­vera att det är de drabbade datorerna som kallas för pul­se­rande zombier.) De skadliga pro­­grammen kallas för tro­janska hästar (”Trojan horses, oftast bara Trojans”). De fjärr­­styrs genom ett botnät. Dessa program sänder med oregel­bundna inter­­vall skurar av anrop till offrets webb­­server. An­ropen är för­sedda med av­­sikt­liga fel som gör att webb­­servern behöver lång tid för att hantera dem –– till exempel kan webb­­servern vänta på att anroparen ska sända ytter­li­gare in­forma­tion, som aldrig kommer. Resul­tatet blir, vid en för­svag­nings­­attack, att webb­­servern fungerar lång­­samt och krånglar. Efter­som webb­­servern inte kraschar helt (som vid en över­­be­last­nings­­attack) kan det ta tid innan någon upp­­täcker sabo­taget. –En dator kan fungera som pul­se­rande zombie lång tid utan att ägaren märker något. Den verk­liga upp­­hovs­­mannen till sabo­taget be­höver inte delta i attackerna, och är därför svår att spåra.

[skadeprogram] [ändrad 7 december 2017]

Dagens ord: 2014-10-16