.biz

generisk toppdomän på internet, avsedd för företag. Infördes 2001 för att avlasta com‑domänen. Biz står för business. För att man ska få registrera en domän under biz krävs att man har något slags kommersiell verksamhet.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]