punktmoln

(point cloud) – stort antal punkter som i en ritning av ett tredimensionellt föremål åskådliggör dess yttre form. Framställs av 3d‑skannrar som avbildningar av existerande föremål, och används vid datorstyrd framställning av föremål (se CAD) och andra ändamål där man behöver information i tre dimensioner. Punktmolnet, som är ett stort antal koordinater i tre dimensioner, är oftast inte användbart i befintligt skick, utan måste konverteras till ”hönsnät” eller annat lämpligt format.

[3d] [ändrad 29 maj 2018]