wireframe

  1. – website wireframe – skiss av webbsida där plats för redaktionell text, annonser och bilder markeras med rutor;
  2. – ritning av tredimensionellt föremål med visad som ett rutmönster. Det ser ut som om ett osynligt föremål har slagits in i ett nät. – Kallas på engelska också för mesh, på svenska ofta hönsnät.

[cadcam] [webbpublicering] [ändrad 18 mars 2018]