radorienterad

om databaser: utformad för att ge snabba operationer i databasens rader. På raderna finns uppgifter om samma objekt eller person, till exempel ”namn”, ”adress”, ”telefonnummer”. Om man, till exempel, snabbt vill kunna ta fram telefonnumret till en viss person är radorienterade databaser snabbare än alternativet, kolumnorienterade databaser. Radorienterade databaser har länge dominerat, men på 2010‑talet börjar kolumnorienterade bli vanliga. På engelska: row‑oriented.

[databaser] [ändrad 19 juni 2018]