RAS

registration, admission, status – beteckning på del av nätprotokoll som håller reda på användare. Används i synnerhet för telefoni med internetteknik. Det hanterar registrering av nya användare, anslutning av registrerade användare när de vill använda nätet (i mån av plats) och status för alla användare.

[förkortningar på R] [telefoni] [ändrad 31 augusti 2020]