rätt till förklaring

(right to explanation) – varje persons rätt att få en förklaring till hur ett it‑system har gjort bedömningar om honom eller henne. Den rätten anses vara en konsekvens av EU:s Data­skydds­för­ordnings skrivningar om så kallad profilering, även kallat för algoritmiskt beslutsfattande. Uttrycket ”rätt till förklaring” förekommer dock inte i Data­skydds­för­ord­ningen. Att den ändå blir en konsekvens av vissa skriv­ningar hävdades sommaren 2016 av Bryce Goodman (länk) och Seth Flaxman (länk), se denna artikel. Sedan dess har frågan om ifall denna rätt finns, och hur långt den sträcker sig, pågått utan att prövas juridiskt. – Om rätten till förklaring får rättslig tillämpning får den långtgående konsekvenser för många företag och tjänster på internet. Det är nämligen ofta praktiskt taget omöjligt att förklara i detalj hur avancerade system för mark­nads­för­ing, rekommendationer, kreditvärdering och annat fungerar i enskilda fall.

[dataskyddsförordningen] [personuppgifter] [ändrad 22 maj 2017]

Dagens ord: 2019-01-18