raw

  1. .raw – ett filformat för digitalfoton: en obearbetad bildfil direkt från digitalkamerans bildsensor. – En bild i raw-format ser inte särskilt annorlunda ut än ett ”vanligt” digitalfoto, men brukar till exempel ha lägre kontrast. – Normalt levererar digital­kameror bilder som redan har bearbetats av ett program som är inbyggt i kameran. Sådana bilder har bearbetats i kameran för att se mer skarpa ut och bli mer tilltalande för betraktaren. Bilderna är också inexakt komprimerade. Men på avancerade digitalkameror kan man få bilderna i filformatet .raw, som alltså inte är bearbetat. Varje bildpunkt är röd, grön eller blå (RGB) direkt från färgfiltermatrisen, utan att digitalkamerans inbyggda program har snyggat till färgerna. Det kräver mer efterbehand­ling än vanliga digitala bilder, som har bearbetats auto­matiskt i kameran, men det ger också större möjligheter. – Se också RGB‑interpolering;

(2) – rå obe­ar­betad, okom­pri­merad – raw data – rådata, obearbetade data; raw format – rå­format, obear­betat filformat; raw file – rå fil, okomprimerad fil, obearbetad fil.

[data] [foto] [ändrad 17 december 2014]