raw

  1. filformat för digitalbilder: obearbetad bildfil direkt från digitalkamerans bildsensor. En bild i raw-format ser inte särskilt annorlunda ut än en ”vanlig” digitalbild, men brukar till exempel ha lägre kontrast. – Normalt levererar digital­kameror bilder som redan har bearbetats av ett program som är inbyggt i kameran. Sådana bilder har bearbetats för att se mer skarpa ut och bli mer tilltalande för betraktaren. Bilderna är också inexakt komprimerade. Men på avancerade digital­kameror kan man få bilderna i fil­formatet raw, som alltså inte är bearbetat. Varje bildpunkt är röd, grön eller blå (rgb) direkt från färg­filter­matrisen, utan att digitalkamerans inbyggda program har snyggat till den. Det kräver mer efter­behand­ling än vanliga digitala bilder, som har be­arbetats auto­matiskt i kameran, men det ger också större möjlig­heter. – Se också rgb-inter­po­le­ring;

(2) – rå obe­ar­betad, okom­pri­merad – raw data – rådata, obe­ar­be­tade data; raw format – rå­format, obe­ar­betat filformat; raw file – rå fil, okomprimerad fil, obearbetad fil.