relativ länk

(relative link) – en länk som anger hur man hittar en fil från det dokument som innehåller länken. Det är alltså inte en absolut länk (en komplett webbadress, url), som fungerar från vilken plats som helst. Relativa länkar kan användas för att länka till ett dokument på samma server eller i samma nätverk. Det blir då en kortare länk än en komplett webbadress, vilket sparar plats och minskar risken för fel. Webbadressen för ett dokument med relativ länk fungerar bara om man klickar på länken när man redan har öppnat dokumentet.