relativ länk

en länk som anger hur man hittar en fil i samma dokument som länken finns i. – En relativ länk är alltså något annat än en absolut länk (en komplett webbadress – URL), som fungerar från vilken plats som helst. Relativa länkar kan användas för att länka till ett dokument på samma server eller i samma nätverk. Det blir då en kortare länk än en komplett webbadress, vilket sparar plats och minskar risken för fel. Webbadressen för ett dokument med relativ länk fungerar bara om man klickar på länken när man redan har öppnat dokumentet. – På engelska: relative link.

[webben] [ändrad 21 juni 2022]