absolut länk

komplett webbadress (URL). – En absolut länk kan användas i alla webbläsare och andra program som kan hämta webbsidor eller annan information som publiceras med webbteknik. – På engelska: absolute link. – Alternativet är relativa länkar, som är delar av adresser. De kan bara länka till doku­ment som finns i samma system.

[webben] [ändrad 7 maj 2020]