absolut länk

(absolute link) – en fullständig länk (webbadress, url). Den har alltså en form som fungerar över­allt. Länken inne­håller den kompletta adressen till ett dokument. – Al­ter­na­tivet är relativa länkar, som är för­kortade adresser. De kan bara länka till doku­ment som finns i samma system.