renommésystem

(reputation system) – program som låter användare i sociala medier bedöma varandra. Det görs genom något slags poängsättning. Den sammanräknade bedömningen för var och en kan dels visas för alla, dels användas för rankning och filtrering av bidrag. – Som sociala medier räknas här alla forum och webbplatser där många användare har möjlighet att lägga till åsikter och omdömen som de andra kan se, alltså inte bara sociala nätverk, utan också e‑handelssajter med rekommendationer och omdömen. – Det går också att iterera poängsättningen, så att högt poäng från en användare som också har högt poäng räknas som mer än ett högt poäng från en användare med lågt poäng i flera omgångar. – Bedömningarna ska i princip gälla personernas trovärdig­het och omdöme och deras bidrags relevans, men renommé­system kan missbrukas och saboteras, se Sybilattack. – På svenska förekommer också benämning­arna reputationssystem (reputation är ett svenskt ord, om än ovanligt – se svenska.se) och ryktessystem (mindre lämpligt, eftersom det inte handlar om ryktesspridning).

[sociala medier] [ändrad 13 juni 2020]

Dagens ord: 2017-07-18