renommésystem

(reputation system) – program som låter användare i sociala medier be­döma varandra. Det görs genom något slags poängsättning. Den sam­man­räknade bedömningen för var och en kan dels visas för alla, dels användas för rankning och filtrering av bidrag. – Som sociala medier räknas här alla forum och webbplatser där många an­vänd­are har möjlighet att lägga till information som de andra kan se, alltså inte bara sociala nätverk, utan också e‑handelssajter med re­kom­men­da­tioner och omdömen. – Det går också att iterera poängsättningen, så att högt poäng från en användare som också har högt poäng räknas som mer än ett högt poäng från en användare med lågt poäng i flera omgångar. – Be­döm­ning­arna ska i princip gälla personernas tro­värd­ig­het och omdöme och deras bidrags relevans, men re­nommé­system kan miss­brukas och saboteras, se Sybil­attack. – På svenska förekommer också be­näm­ning­arna re­pu­ta­tions­system (reputation är ett svenskt ord, om än ovanligt) och ryktessystem (mindre lämpligt, eftersom det inte handlar om ryktesspridning).

[sociala medier] [9 juni 2017]