REPL

read-evaluate-print-loop – ett programmeringshjälpmedel som gör att programmeraren kan utvärdera sin kod stycke för stycke. Programmeraren matar in en eller flera instruktioner från programmet hon arbetar med och REPL:

  • – läser instruktionerna (read);
  • – utvärderar instruktionerna (evaluate), det vill säga parsar och exekverar dem;
  • – visar utfallet (print), numera normalt på bildskärm, och:
  • – återgår till utgångspunkten (loop) så att programmeraren kan förbättra koden om det behövs.

– REPL är en metod som kan användas för i princip vilket programspråk som helst, förutsatt att man programmerar med text och att någon realiserar REPL för det språket. Metoden utvecklades runt 1960 av den amerikanska datorvetaren John McCarthy (19272011, mer i Wikipedia, hans webbsida finns kvar) i samband med att han skapade programspråket Lisp.

[förkortningar på R] [programmering] [8 januari 2019]