retry

försök igen – instruktion i DOS från användaren till datorn om att en misslyckad operation ska utföras igen. Underförstått att användaren först har rättat till det fel som gjorde att operationen misslyckades, till exempel satt i en kontakt eller anslutit en minnesenhet. – Retry är ett av de fyra klassiska alternativen Abort, retry, ignore, fail?.

[fel] [programkörning] [ändrad 23 september 2019]