returspridning

(backscatter, på svenska också återspridning) – oordnad reflektion av ljus- eller radiovågor. Vågorna går tillbaka mot sändaren, men inte som en spegelbild utan diffust, som ljus genom dimma. – Retur­sprid­ning kan användas som källa till energi. Ambient back­scatter, befintlig retur­spridning, är en term som används om de radio­vågor som omger oss hela tiden från radio, tv, mobil­tele­foner och annat. Det finns tekniker som fångar upp en del av den energin och använder den för att driva elek­tronisk utrust­ning. Läs också om wi‑fi back­scatter, en teknik för att utvinna energi ur returspridning av wi‑fi‑signaler, och om backscatter som metod att sprida spam.

[fysik] [ändrad 24 oktober 2017]

Dagens ord: 2016-01-18