backscatter

  1. – ett sätt att skicka spam så att det slinker igenom spamfilter. Spammet skickas till en ovidkommande mottagare med beräkningen att mot­tag­arens spamfilter kommer att avvisa det, så att det studsas tillbaka till den angivna avsändaren. Men som avsändare har den avsedda mottagaren angetts. När spammet studsar skickas det därför inte till den faktiska avsändaren, spammaren, utan till den avsedda mot­tag­aren, och eftersom det då är markerat som studs kan det passera spam­filtret;
  2. – se returspridning och Wi-fi back­scatter.

[fysik] [spam] [ändrad 24 oktober 2017]