rich punctuation

rik interpunktion, hellre full­ständig interpunktion – användning av alla skiljetecken som förekommer i klassisk typografi, inte bara de som finns på datorns tangent­­bord. – Några skiljetecken som inte finns på tangentbordet, men som används i full­­ständig interpunktion, är riktiga citattecken, riktiga apostrofer och tankstreck. Dessa tecken finns visserligen i persondatorernas teckenuppsättning, men de kan vara svåra att hitta och skriva.

[tecken] [ändrad 15 augusti 2019]