rich punctuation

rik interpunktion, hellre full­ständig inter­­punk­tion – an­vändning av alla skiljetecken som före­­kommer i klassisk typografi, inte bara de som finns på datorns tangent­­bord. – Några skilje­­tecken som inte finns på tangent­­bordet, men som används i full­­ständig interpunk­tion, är riktiga citat­­tecken, riktiga apo­strofer och tank­­streck. Dessa tecken finns visserligen i persondatorernas teckenuppsättning, men de kan vara svåra att hitta och skriva.

[tecken] [ändrad 15 augusti 2019]