ring

  1. – i it-säkerhet: en av flera nivåer av behörigheter i en processor. – De process­er som körs tilldelas olika ringar. Ringarna i sin tur har åtkomst till olika funktioner. Bara ring 0 har direkt åtkomst till hård­varan. In­struk­tioner från ringar med höga nummer måste därför passera genom alla lägre ringar för att få åtkomst till hårdvaran. Ring 1 kommer alltså inte åt hårdvaran utom genom att skicka in­struk­tion­er till ring 0 enligt en förut­bestämd procedur. Detta gör att in­smusslade program får det svårare att till exempel aktivera datorns mikrofon eller kamera utan an­vändarens till­stånd. – De flesta pro­cessorer är an­passade för ringar, men det funge­rar bara om operativ­systemet tillämpar tekniken. Unix-system brukar använda två ringar, 0 och 1, men det finns system med upp till åtta ringar. –Ring i denna be­tyd­else heter ring också på engelska;
  2. Ring – ett amerikanskt företag som tillverkar dörrklockor med inbyggd videokamera och koppling till mobilnätet. Man kan alltså se vem som ringer på dörren, oberoende av var man befinner sig. Företaget tillverkar också annan säkerhetsutrustning för bostäder. I mars 2018 köpte Amazon Ring för över en miljard dollar. – Se ring.com. – Se också ringification.

[företag] [it-säkerhet] [uppköpt] [ändrad 9 oktober 2019]