ring

  1. – i it-säkerhet: en av flera nivåer av behörigheter i en processor. – De process­er som körs tilldelas olika ringar. Ringarna i sin tur har åtkomst till olika funktioner. Bara ring 0 har direkt åtkomst till hård­varan. Instruktioner från ringar med höga nummer måste därför passera genom alla lägre ringar för att få åtkomst till hårdvaran. Ring 1 kommer alltså inte åt hårdvaran utom genom att skicka instruktioner till ring 0 enligt en förutbestämd procedur. Detta gör att insmusslade program får det svårare att till exempel aktivera datorns mikrofon eller kamera utan användarens tillstånd. – De flesta processorer är anpassade för ringar, men det funge­rar bara om operativsystemet tillämpar tekniken. Unix‑system brukar använda två ringar, 0 och 1, men det finns system med upp till åtta ringar. – Ring i denna be­tyd­else heter ring också på engelska;
  2. – se Amazon Ring.

[företag][it-säkerhet][uppköpt] [ändrad 11 juni 2021]