röd-svart-separation

i it-säkerhet: uppdelning av utrustning för elektronisk kommunikation i två delar som är åtskilda så mycket som möjligt. De kan till exempel ha varsin källa för strömförsörjning. Delarna kallas för röd och svart:

  • rött står för hemlig information som (ännu) inte är krypterad – den står i klartext och måste därför vara oåtkomlig för obehöriga;
  • svart står för information som har krypterats och som därför kan överföras med elektronisk kommunikation. Det kan också vara information som inte är hemlig och därför inte behöver krypteras.
  • – den enda komponent som måste vara gemensam är en krets för kryptering och dekryptering: den förmedlar information från rött till svart och i motsatt riktning.

– I mobiltelefoner brukar röd-svart-separation användas om ett system där rött har hand om krypteringen medan svart sköter mobilkommunikationen. – På engelska: red/black separation, red/black engineering.

[kryptering] [mobilt] [ändrad 4 januari 2020]