Rule 37(f)

en regel i den amerikanska rätte­gångs­ordningen för civil­mål: företag som har för­lorat ar­kiv­e­ra­de data får inte straffas för det om för­lusten beror på tekniskt fel. Regeln gäller när en domstol har ålagt ett företag eller en organisa­tion att lägga fram in­for­ma­tion från it‑sys­temet som bevis­ma­te­rial i civil­mål (se discovery). Normalt gäller i USA prin­cipen att allt ska sparas. (Se Sarbanes‑Oxley.)

[fel] [lagar] [ändrad 26 april 2020]