rundsändning

  1. – äldre teknik som användes i en del lokala nätverk. Alla anslutna datorer tar emot alla med­delanden. Ett program hos varje an­vändare sorterar fram de med­delanden som är avsedda för just den mottagaren och raderar resten;
  2. – sändning av ett paket till alla datorer i det lokala nät­verket.

– På engelska: broadcasting.

[nätverk] [ändrad 15 augusti 2013]