Rust

ett programspråk som utvecklas av Mozilla. Det är ett språk för objektorienterad programmering och har syntaktiska likheter med C++. Det är dock utvecklat för att utvecklarna, till skillnad från hur det är med C++, ska slippa tänka på minneshanteringen. I november 2019 finns en version med nummer 1.39. – Se rust-lang.org. – Microsofts Project Verona, som blev känt 2019, kan eventuellt leda till att Microsoft börjar använda en form av Rust i Windows. – Se denna video från november 2019.

[programspråk] [ändrad 4 december 2019]