sampling

tagning av stickprov (engelska samples):

  • – i it: mätning av en kon­ti­nu­er­lig signal (som musik) med jämna mellanrum; när det gäller inspel­ning av musik tiotusentals gånger i sekunden. (Man digitiserar ljudet.) Antalet mätningar per sekund kallas för samplingsfrekvens. Samplingsfrekvensen är för CD‑inspelningar 44 100 hertz. Man utgår från att ingen betydelsefull information går förlorad mellan mätningarna, förutsatt att de sker tillräckligt tätt. (Se Nyquists lag.) Sampling är en förutsättning för att analoga signaler ska kunna behandlas med digital teknik;
  •  – i statistik innebär sampling att man tar stickprov ur en större grupp och sedan utgår från att slutsatser om den undersökta, mindre gruppen också gäller för den större gruppen.

[informationsinsamling] [musik] [statistik] [ändrad 31 januari 2019]