sampling

tagning av stickprov (engelska samples):

  • – i it: mätning av en kon­ti­nu­er­lig signal (som musik) med jämna mellanrum; när det gäller in­spel­ning av musik tiotusentals gånger i sekunden. (Man digiti­serar ljudet.) Antalet mätningar per sekund kallas för samplingsfrekvens. Man utgår från att ingen betydelsefull informa­tion går för­lorad mellan mätningarna, förutsatt att de sker tillräckligt tätt. (Se Nyquists lag.) Sampling är en förutsättning för att analoga signaler ska kunna behandlas med digital teknik;
  •  – i statistik innebär sampling att man tar stickprov ur en större grupp och sedan utgår från att slutsatser om den undersökta gruppen också gäller för den större gruppen.

[informationsinsamling] [musik] [statistik] [ändrad 31 januari 2019]