SAX

simple API for XML – ett programmeringsgränssnitt för XML-filer. Det ger programmerare möjlighet att använda och bearbeta innehållet i XML-filer i sina program. Det är ett enklare och mindre kraftfullt alternativ till document object model, DOM, som är det officiella pro­gram­me­rings­gräns­snittet för XML. SAX utvecklades först för Java, men kan nu användas i många miljöer. – SAX har en webbsida här.

[programmering] [ändrad 15 december 2017]