SELinux

Security-enhanced Linux – ett tilläggsprogram som höjer säkerheten i Linux. SELinux är alltså inget komplett operativ­system. – SELinux har utvecklats av den amerikanska signal­spanings­organisationen NSA med hjälp av frivilliga Linux­program­merare. Det är skrivet i öppen källkod. – Se NSA:s webbsidor (borttaget i oktober 2020 – arkiverat). – SELinux kan (kunde tidigare) laddas ner från NSA, men det ingår också i flera utföranden av Linux, se SourceForge (länk) och SE Android.

[it-säkerhet] [linux] [ändrad 25 november 2020]