sgml

standardized general markup language – standard för hur man skapar språk som beskriver strukturen i dokument. Sgml är alltså, trots namnet, inget eget språk. Språk skrivna i sgml kan ange vad som är kapitel, rubriker, stycken och fotnoter, men inte hur de ska se ut typografiskt. World Wide Webs språk html är en tillämpning av sgml. xml är en förenklad version av sgml, avsedd för webben.