SGML

Standardized general markup language – standard för hur man skapar språk för att beskriva strukturen i dokument som ska kunna bearbetas av datorer. Det är grunden för HTML och XML. – SGML är alltså, trots namnet, inte ett specifikt språk. Det går tillbaka på IBM:s General markup language, vars historia går tillbaka till 1960-talet, och som skapades för att ge maskinläsbara dokument en struktur som skulle göra dem läsbara för datorer även efter tio eller tjugo år. – Språk skrivna i SGML kan ange vad som är kapitel, rubriker, stycken och fotnoter, men inte hur de ska se ut typografiskt. Webbens språk HTML är en tillämpning av SGML. XML är en förenklad version av SGML, avsedd för webben. – Läs mer om SGML på W3C:s webbsidor.

[publicering] [förkortningar på S] [ändrad 13 maj 2017]