sladdlös

  1. trådlös på korta av­stånd (där man annars skulle kunna ha en sladd). Till exempel blue­tooth och wi-fi. – Sladd­lösa tele­foner är fasta tele­foner, ofta kallade tråd­lösa, med sladd­lös för­bindelse på högst några tiotal meter till en basstation, ansluten till ett telefonjack. – Jämför med mobil. – Kontaktlös står för trådlös elektronisk kommunikation på mycket korta avstånd – några millimeter eller centimeter;
  2. – utan elektrisk sladd men med laddbart batteri – laddbar, uppladdnings­bar – till exempel sladd­lös borrmaskin.

– På engelska: cordless.

[elektrisk ström] [trådlöst] [ändrad 27 april 2020]