slot

– utrymme, plats, springa, tid –

  1. – expansion slot, se kortplats;
  2. – ingång, spår – antal användare som samtidigt kan komma åt en resurs på en server;
  3. – ”tid”, pass – ”we have a slot for you at 10” – vi har en tid för dig klockan 10;
  4. – andra betydelser: utrymme, plats, fack, ruta, fält (i formulär);
  5. – grundbetydelse: springa, skåra, myntinkast; slot machine – spelautomat (”enarmad bandit”).

[drift] [hårdvara] [språktips] [ändrad 3 oktober 2018]