social graf

(social graph) – diagram som beskriver ett socialt nätverk, alltså vem som känner vem. Grafen består av noder som står för människor (eller grupper eller organisationer), och de som känner varandra, eller hör ihop på något sätt, är förbundna med streck (kanter eller bågar). – Kallas också för socialt nätverk, men det blir tydligare om man skiljer mellan nät­verket och grafen som avbildar nätverket.

[sociala nätverk] [ändrad 9 maj 2018]