software-defined data center

it-system där alla delar är virtu­ali­se­rade. Det finns alltså ingen spe­ci­ell utrust­ning för sådant som nät­verk, data­lag­ring och it‑säkerhet, utan allt körs som pro­gram på van­liga servrar. Detta kan ses som ett ideal: det är inte något som är fullt reali­serat ännu. – För­kortas SDDC.

[it-system] [virtualisering] [ändrad 18 december 2018]