sökbegränsare

  1. – kriterium som minskar underlaget för en fråga (query) i en databas. Det innebär att man anger att frågan bara ska omfatta en del av databasen, till exempel ”bara personer bosatta i Jämtlands län” eller ”bara aktiebolag”. Resultatet blir ofta, men inte nödvändigtvis alltid, färre svar. Strikt talat innebär sökbegränsning att enbart den angivna delen av databasen ska genomsökas – inte att man först söker igenom hela databasen och sedan utesluter det mesta;
  2. – teknik eller regelverk som begränsar sökmotorers tillgång till information på en webbplats. – Se till exempel ACAP.

[databaser] [sökmotorer] [sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]