sökbegränsare

  1. – kriterium som minskar antalet träffar man får på en fråga (sökning) i en databas. Det innebär att man anger att frågan bara ska omfatta en del av underlaget, till exempel ”bara personer bosatta i Jämtlands län” eller ”bara aktiebolag”. Strikt talat innebär sökbegränsning att bara den angivna delen av databasen genomsöks – inte att man söker igenom hela databasen och utesluter det mesta;
  2. – teknik eller regelverk som begränsar sökmotorers tillgång till information på en webbplats. – Se till exempel Acap.