SONET

synchronous optical network – en nordamerikansk standard för dataöverföring genom optiska fibrer. Standarden tillåter en överföringstakt på 9,9 gigabit per sekund, men det går att trimma SONET så att det klarar upp till 20 gigabit per sekund. – SONET är ett system för synkron dataöverföring, men man kan också köra asynkron teknik, till exempel ATM, i ett SONET‑nät. – SONET är en amerikansk och kanadensisk standard, utvecklad på 1980-talet och fastställd av ANSI, och den skiljer sig i vissa avseenden från standarden SDH, som har använts i resten av världen. SONET är under avveckling sedan 2010-talet.

[optisk dataöverföring] [ändrad 14 september 2020]