Sony Ericsson

sedan 2012 bara Sony – ett företag som ut­vecklar och säljer mobil­telefoner. Numera hel­ägt av Sony, tidigare till lika delar ägt av Ericsson och Sony. Före­taget grundades 2001. Då var tanken att Erics­sons kompetens inom mobiltelefoni skulle kombineras med Sonys design och insikter i konsument­marknaden. Båda före­tagen slutade 2001 att sälja mobil­telefoner under eget namn, men sedan 2012 heter företaget alltså Sony. – Sony Ericsson / Sony an­vände länge operativ­systemen Symbian† och Windows Mobile, men sedan slutet av 00-talet Android. – Se Sonys webbsidor.

[företag] [mobiltelefoner] [namnbyte] [ändrad 2 april 2020]