Symbian

  1. – ett nerlagt operativsystem för smarta mobiler, tidigare använt av Nokia, Samsung, Sony Ericsson† och andra. Det har från 2010 slagits ut av Android och Windows Phone† samt givetvis av iOS, som dock bara används av Apple. Dödsstöten för Symbian kom i februari 2011 när Nokia, som då var den enda åter­stå­ende betydelsefulla användaren av Symbian, till­känna­gav ett samarbete med Micro­soft om att använda Windows Phone. Nokia fortsatte ändå att släppa Symbianprodukter under 2011, och släppte ett par nya versioner av Symbian. Belle från 2011 blev den sista versionen av Symbian. – Symbian var en vidareutveckling av Psions† operativ­system Epoc†. En ingående be­skrivning finns i Wikipedia;
  2. – Symbian Ltd – ett företag som utvecklade operativ­systemet Symbian och licensierade ut rätten att an­vända det. Grundades 1998 av Ericsson, Motorola, Nokia och Psion†. Köptes 2008 av Nokia;
  3. – Symbian Foundation – en stiftelse som från 2008 propagerade för och understödde användning av ope­ra­tiv­sys­tem­et Symbian. Från 2010 skulle stiftelsen bara ha hand om licensiering av operativ­systemet och upphovsrättsliga frågor, men i slutet av 2010 stängdes alla stiftelsens webbsidor. Se dock The Symbian blog (föråldrad).

[it-historia] [mobilt] [nerlagt] [operativsystem] [ändrat 24 maj 2017]