Symbian

  1. – ett nerlagt operativsystem för smarta mobiler, tidigare använt av Nokia, Samsung, Sony Ericsson† och andra. – Symbian har från 2010 slagits ut av Android och Windows Phone† samt givetvis av iOS, som dock bara används av Apple. Dödsstöten för Symbian kom i februari 2011 när Nokia, som då var den enda återstående betydelsefulla användaren av Symbian, tillkännagav ett samarbete med Microsoft om att använda Windows Phone. Nokia fortsatte ändå att släppa Symbianprodukter under 2011, och släppte ett par nya versioner av Symbian. Belle från 2011 blev den sista versionen av Symbian. – Symbian, som lanserades 1997, var en vidareutveckling av Psions† operativ­system Epoc†. En ingående beskrivning finns i Wikipedia;
  2. – Symbian Ltd – ett företag som utvecklade operativsystemet Symbian och licensierade ut rätten att använda det. Grundades 1998 av Ericsson, Motorola, Nokia och Psion†. Köptes 2008 av Nokia;
  3. – Symbian Foundation – en stiftelse som från 2008 propagerade för och understödde användning av operativsystem­et Symbian. Från 2010 skulle stiftelsen bara ha hand om licensiering av operativsystemet och upphovsrättsliga frågor, men i slutet av 2010 stängdes alla stiftelsens webbsidor. Se dock The Symbian blog (föråldrad).

[it-historia] [mobilt] [nerlagt] [operativsystem] [ändrat 24 maj 2017]