Windows Mobile

tidigare version av Windows för mobil­tele­foner och hand­hållna datorer av typ Pocket PC†. Den avvecklades successivt efter intro­duk­tionen av Windows Phone† 2010. – Windows Mobile byggde på Windows CE†, och inne­höll också program som Office (kontors­program), Outlook (e‑post och kontakter) och Windows Media Player. – Den första versionen av Windows Mobile kom 2002, ver­sion 6 (”Cross­bow”) kom 2007. Programmen för Windows Mobile var ut­veck­lade med Dotnet-platt­formen.

[mobilt] [windows] [ändrad 3 maj 2019]