spamigation

(spam och litigation, stämning) – spamstämning – krav på skadestånd och hot om stämning som skickas till tusentals personer för verkliga eller påstådda gärningar. Uträkningen är att många mottagare betalar det begärda skadeståndet hellre än att riskera stämning, även om de anser sig oskyldiga. (I USA betalar båda parter i civilmål sina egna kostnader, oavsett vem som får rätt.) Metoden har använts i USA mot personer som miss­tänks för pirat­kopiering av musik och film.

[jargong] [juridik] [spam] [ändrad 2 juni 2020]