spektrum

inom elektronisk kommunikation: de radiofrekvenser som används för informationsöverföring. Det omfattar radiofrekvenser som används för radio, tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni och trådlösa nätverk. – Se också spektrumförvaltning. – I allmän bemärkelse är spektrum en kontinuerlig följd av frekvenser: regnbågen är ett spektrum av synliga elektromagnetiska frekvenser – färger. – I ännu mer allmän betydelse används det om något som förekommer i högre eller lägre grad, till exempel autismspektrum. – På engelska: spectrum.

[fysik] [mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 maj 2020]