spring embedder

elastiska linjer – i ritprogram: en funktion som snyggar till nät­verks­grafer genom att för­korta, alternativt för­länga linjerna mellan noderna. Resultatet ska bli att nät­verket blir mer kompakt och över­skådligt. En för­klaring på engelska finns här.

[applikationer] [bildbehandling] [nätverk] [ändrad 1 maj 2020]