storage class memory

minne med tillräcklig kapacitet för beständig datalagring. – Uttrycket används om flashminnen eller andra halvledarminnen som kan ersätta hårddiskar, se SSD. När det gäller hårddiskar har de alltid varit storage class, så uttrycket brukar inte syfta på dem.

[datalagring] [ändrad 8 oktober 2018]