store

  1. data store – detsamma som databas, i synnerhet de funktioner som direkt har att göra med lagring av information och hur den organiseras. Ibland även: databas i bred bemärkelse, till skillnad från strukturerade databaser som relationsdatabaser;
  2. – to store – att lagra, att spara;
  3. – affär, butik.

[databaser] [datalagring] [ändrad 15 november 2019]